UF Hembygdens Väl r.f.

Verksamhetsberättelse 2014

Styrelsen

Styrelsen för verksamhetsåret 2014 har bestått av Ragna-Lise Karlsson (ordf.) Patricia Johansson (vice ordf.) Maria Strandberg, Gösta Helenius, Tanja Eriksson (sekr.) Hasse Lignell, och Jenni Sjöblom. Suppleanter Ann-Charlotta Fromholtz och Cay Karlsson. Bjarne Westerlund har verkat som kassör utom styrelsen

Styrelsen har sammanträtt 10 gånger under året. Vår och Höstmötet har hållits enligt stadgarna.

Verksamhet

Ungdomskvällar på fredagar med spel, biljard och pingis har ordnats 14 gånger under vår och höst med ett deltagarantal på i medeltal 17 ungdomar per gång.  Ledare har  varit föräldrar till ungdomarna.

Skytte har kunnat övas på måndagar på laserskyttbanan 20 gånger under vår och höst med ett medeltal på 6 skyttar per gång.

Motionskvällar har försökt ordnas med början i januari, tanken var att det skulle bli ett samarbete mellan föreningar och passa olika åldrar. Men när deltagarna sina, dog ideen ut. Vi lyckades motionera 12 gånger, vi hade olika motionsformer vollyboll, gång, skrinning m.m genomsnitt 4 deltagare.

Zumban dog ut på våren. 4 försök med 1 till 3 deltagare.

Datakurs med Guy Källberg ordnades 3 gånger på våren med ett par deltagare.

Påsklördagen 19.4.2014 ordnades vårmarknad i föreningslokalen

Skärgårdsteatern besökte Bromarv och HV den 29.6.2014 med pjäsen I”Love you , you are perfect now change”. Föreställningen besöktes av 160 personer. HV skötte serveringen.

Den 6.9.14 besökte Christoffer Sandberg oss med sin pjäs ”Skamlöst”. 69 inbetalda, föreningen skötte allt.

 

 

 

Dataspelskurs ordnades på hösten 4 gånger med 2-4 vuxna och 3-13 ungdomar tanken var att pröva att allt skulle funka till lanpartyt.

Lanparty ordnades 17.10 kl.18:00 – 18.10 kl. 07:30  med 17 ivriga deltagare

31.10.2014 Ordnades filmkväll med 13 st över 13 år och 11 över 13 år.

Talko ordnades en gång på våren och en gång på hösten, vi städa bland teaterkläder och krattade gården.

Frågesport har det tävlats i 6 gånger med 8 till 9 deltagande lag.

Förutom föreningens egna evenemang har lokalen varit uthyrd ett flertal gånger under året till bröllop, dop, möten, fester etc.

 

Lokaliteterna

 Ett värmeskåp har anskaffats till köket, yttertrappan har fått lite kärlek, räcket har fått fin färg igen. Föreningshuset har anslutits till det optiska fibernätet i Bromarv.

 

Bidrag

Bidrag har föreningen erhållit 8400€ från Sparbanksstiftelsen i Bromarv. Samt

1830€ från Raseborgs stad och yttligare 387€ från Frosteriusstiftelsen, Svenska kulturfonden.

 

Medlemmar

Medlemsavgiften undre detta år (2014) har varit 10 euro vuxna 5 euro under femtonåringar. Betalande medlemmar har under året varit 185 st. Under 15 år 26st, under 29 år 39 st. Hedersmedlemmar har föreningen två stycken Leif Dahlström och Johan Grönlund.

Bromarv januari 2015

UF Hembygdens Väl r.f.

styrelsen