UF Hembygdens Väl r.f.

 

Verksamhetsberättelse 2013

Styrelsen

Styrelsen för verksamhetsåret 2013 har bestått av Patricia Johansson (ordf.) Hasse Lignell (vice ordf.)  Maria Strandberg, Gösta Helenius, Teemu Kytöpuro, Johan Holmberg och Jenni Sjöblom. Suppleanter Tanja Eriksson (sekr.) och Cay Karlsson. Bjarne Westerlund har verkat som kassör utom styrelsen

Styrelsen har sammanträtt 7 gånger under året. Vår och Höstmötet har hållits enligt stadgarna.

Verksamhet

Ungdomskvällar på fredagar med spel, biljard och pingis har ordnats 19 gånger under vår och höst med ett deltgarantal på i medeltal 17 ungdomar per gång. Som ledare har  varit föräldrar till ungdomarna.

Skytte har kunnat övas på måndagar på laserskyttbanan 23 gånger under vår och höst med ett medeltal på 6 skyttar per gång. På hösten har nya skyttar kommit med som inte tar det så allvarligt utan är med för att det är roligt. Så ska det vara!

Zumban dog ut på våren. 5 försök med 1 till 2 deltagare, ibland kom ingen.

Frågesport har det tävlas i 6 gånger med 8 till 9 deltagande lag.

Påsklördagen 30.3.2013 ordnades "Loppis" i föreningslokalen

En Valborgssupe försöktes ordnas av styrelsen men för få anmälde sig så det hela inhiberades.

Marjatta Reinius har också detta år under sommarmånaderna i föreningslokalen ordnat yogaövningar för alla intresserade.

Skärgårdsteatern besökte Bromarv och HV den  30.6.2013 med pjäsen "Sjunde budet- Stjäl lite mindre" av Dario Fo. Föreställningen besöktes av 160 personer. Hv skötte serveringen.

Förutom föreningens egna evenemang har lokalen varit uthyrd ett flertal gånger under året till bröllop, möten, fester etc.

Lokaliteterna

Föreningen har skaffat en ny spis till köket. Yttertrappan har fått en ny yta. Tak på luftvärmepumparna.

 

Bidrag

Bidrag har föreningen erhållit 6000€ från Sparbanksstiftelsen i Bromarf. Samt

1710€ från Raseborgs stad och yttligare 378€ från Frostelius fond, Svenska kulturfonden.

 

Medlemmar

Medlemsavgiften under detta år (2013) har varit 10 euro för vuxna och 5 euro under femtonår. Betalande medlemmar har under året varit 166 st. Under 15 år 15st, under 29 år 23 st. Hedersmedlemmar har föreningen två stycken Leif Dahlström och Johan Grönlund.

Tack

Ett stort tack riktas till Andreas Wessberg för snöplogningen senaste vinter.

 

Bromarv januari 2014

UF Hembygdens Väl r.f.

styrelsen