Frågesport 27.4. 2016

1.Hembygdens Väl lag 1.

34,0 poäng Fredrik Holmström, Roger Lindroos, bjarne Westerlund.

2.Hembygdens Väl lag 2.

33,0 poäng Hans Himberg, Göran Strömberg, Sabina Holmström.

3.Lions och Bromarf Rusthåll

32,5 poäng Anders Kurman, K-J Wessberg, Stig Dunker.

Helen Aminoff-Karlsson, Cay Karlsson, Jesper Karlsson.

5. Folkhälsan lag 2

31,0 poängStina Lindström, Tove Wikström, Brita Randström

6.Gott o Blandat

30,5 poäng Sara Randström, Markus Randström, Teemu Kytöpuro.

7. FBK

27,0 poäng Eivor Lindström, Roger Lindström, Guy Ranta.

8.Alf o Ken.

25,5 poäng Ken Lindström, Alf Strömberg.

Frågorna ställdes av Folkhälsan lag 1. Karita, Per, och Jonas Lindgård.

Frågesportarna tackar Per för tårtan den var god.
Frågesporten 16.3.2016.

1.31,0 p Folkhälsan lag 1.

Karita, Per och Jonas Lindgård

2.29,0 p.  Lions

John Söderström, Anders Kurman och K-J Wessberg

3.27,5 p. Hembygdens Väl lag 1.

Stig Duncker, Fredrik Holmström och Bjarne Westerlund

4. 22,5 p. Folkhälsan lag 2.

Tove Wikström, Stina Lindström och Brita Randström

5.21,5 p. Hembygdens Väl lag 2.

Gunilla och Göran Strömberg, Hans Himberg.

6.16,0 p. FBK

Eivor och Roger Lindström

Biblioteksvännerna ställde frågorna.

Nästa frågesport 20.4.2016.


Frågesport 17.2.2015

1.35 p. Lions

Anders Kurman, K-J Wessberg, John Söderström

2.32,5 p. Folkhälsan lag 1

Karita, Per och Jonas Lindgård

3.29,5 p. Folkhälsan lag 2.

Stina Lindström, Brita Randström, Tove Wikström

4.27,5 p FBK

Eivor och Roger Lindström, Guy Ranta

5.23,5 p. Hembygdens Väl lag 2

Hans Himberg, Göran Strömberg, Stig Duncker

6.22.5 p. Gott o Blandat

Sara och Markus Randström, Jenny Grabber

Frågeställare Hembygdens Väl lag 1. Roger Lindroos, Fred Holmström och Bjarne Westerlund.


Frågesport 20.1.2016

1. Folkhälsan i Bromarf lag 1. 37,5 poäng
Karita, Per och Jonas Lindgård
2. Folkhälsan i Bromarf lag 2. 33,5 poäng
Brita Randström, Tove Wikström och Stina Lindström
3. Österby pensionärer 29,5 poäng
Nils, Birgitta och Ulf
4. Bromarf FBK 28 poäng
Guy Ranta, Eivor, Ken och Roger Lindström
5. Hembygdens Väl lag 1 27,5 poäng
Fredrik Holmström, Roger Lindroos  och Bjarne Westerlund
6. Bibliotekets Vänner 27 poäng
Helen Aminoff-Karlsson, Mikael Aminoff och Stig Duncker
6. Lions Bromarf 27 poäng
K-J Wessberg, John Söderström och Anders Kurman
8. Gott och Blandat 19,5 poäng
Sara och Marcus Randström och Teemu Kytöpuro
Frågeställare var Hembygdens Väl lag 2 
Hans Himberg, Gunilla och Göran Strömberg.

Frågesport 25.11.2015

1. Folkhälsan 1 32,5 poäng
Karita, Per och Jonas Lindgård
2. Hembygdens Väl 2 26,5 poäng
Hans Himberg, Gunilla och Göran Strömberg
3. Lions 24,5 poäng
Karl-Johan Wessberg, Anders Kurman, John Söderström
4. Biblioteksföreningen 23,5 poäng
Helen Aminoff-Karlsson, Cay Karlsson, Mikael Aminoff
5. FBK 21,5 poäng
Eivor och Roger Lindström, Sundell
6. Hembygdens Väl 1 20,0 poäng
Roger Lindström, Bjarne Westerlund, Jan Andersson, Marianne de la Chapelle.

Folkhälsan 2. Brita Randström, Tove Wikström, Stina Lindström ställde frågorna.

 

Resultat från frågesporten 14.10.2015.
1. 34 poäng Folkhälsan 1. Carita, Jonas och Per Lindgård.
2. 30,5 poäng HV 1 Fredrik Holmström, Roger Lindroos och Bjarne Westerlund.
3. 25 poäng Lions Anders Kurman, K-J Wessberg och John Söderström.
4. 24,5 poäng HV 2 Sabina Holmström, Göran Strömberg och Hans Himberg.
5. 22 poäng Rusthållet Helen Aminoff-Karlsson, Cay Karlsson och Stig Duncker.


Resultat från frågesporten 22.4.2015
1. 26,0 poäng Folkhälsan 1. Carita, Jonas och Per Lindgård.
2. 22.5 poäng Lions. Anders Kurman, K-J Wessberg, John Söderström.
3. 19,5 poäng Stig Duncker, Helen Aminoff-Karlsson, Cay Karlsson.
4. 19,0 poäng FBK. Eivor, Ken och Roger Lindström.
5. 18,0 poäng Folkhälsan 2. Tove Wikström, Stina Lindström, Brita Randström.
6. 17,5 poäng HV 1. Fredrik Holmström, Bjarne Westerlund
7. 14,0 poäng Hans Himberg, Gunilla och Göran Strömberg
Årets nykomling bland lagen " Gott och Blandat"  Teemu Kytöpuro, Sara och Markus Randström ställde frågorna. Tack för aktuella och annorlunda frågor.


Resultat från frågesporten 18.3.2015
1. 30,5 poäng. Hembygdens Väl 1. Fredrik Holmström, Roger Lindroos, Stig Duncker och Bjarne Westerlund
2. 29 poäng. Hembygdens Väl 2. Hasse Himberg, Gunilla och Göran Strömberg.
3. 27 poäng. Gott och Blandat. Teemu Kytöpuro,Sara och Markus Randström.
4. 25.5 poäng. Folkhälsan 2. Stina Lindström, Tove Wikström och Brita Randström.
5. 24,5 poäng. FBK. Ken Lindström, Eivor och Roger Lindström.
6. 22,5 poäng. Rusthållet. Taina Eriksson, Helen Aminoff- Karlsson och Cay Karlsson.
7. 21,5 poäng. Himbergs. Jonatan , Maria och Henrik Himberg.
8. 20,5 Biblioteksföreningen. Marianne de la Chapelle, Jan Andersson och Mikael Aminoff.
Lions som ställde frågorna. Anders Kurman, K-J Wessberg och John Söderström.

Frågesport HV 18.2.2015
1. HV 1 33,0 poäng Roger Lindroos , Fredrik Holmström och Bjarne Westerlund
2. Lions 29.5 poäng Anders Kurman, John Söderström och K-J Wessberg
3. HV 2. 28 poäng Göran Strömberg och Hasse Himberg
4. Folkh 2. 27,5 poäng Stina Lindström, Brita Randström och Tove Wikström
5. Fbk 23 poäng Ken Lindström, Eivor och Roger Lindström
5.  Bibl. För. 23 poäng Marianne de la Chapelle, Jan Andersson och Cay Karlsson
7. Gott och Blandat 20 poäng Teemu Kytöpuro, Sara och Markus Randström
8. Butiken 14,5 poäng Lina Lindholm, Taina Eriksson och Stig Duncker

 

 

 

Frågesport 19.11.2014.

Sex lag från Bromarf och ett gästande lag från Österby svarade på frågor ställda av laget team Himberg.
1. 31 poäng Folkhälsan 1. Karita, Per och Jonas Lindgård.
2. 22 poäng HV 2. Hasse Himberg, Gunilla och Göran Strömberg.
3. 21.5 poäng Lions. K-J Wessberg, John Söderström och Anders Kurman, samt Österby Svante Lindholm och Nisse Jansson.
5. 21 poäng. FBK. Eivor, Roger och Ken Lindström.
6. 20,5 poäng. Biblioteksföreningen. Helen Aminoff-Karlsson, Mikael Aminoff och Johan Jonsson.
7. 19.5 poäng HV 1. Roger Lindroos och Bjarne Westerlund.
__________________________________________________________________________ 
Frågesport 15.10.2014.
Åtta lag från Bromarf och ett från Snappertuna ställde upp i tävlingen.
 

1. 35 poäng Folkhälsan 1 Karita, Per och Jonas Lindgård
2. 33 poäng Lions K-J Wessberg, John Söderström och Anders Kurman.
3. 30 poäng FBK Roger och Ken Lindström, Helen Aminoff-Karlsson.
4. 29 poäng HV 2 Hasse Himberg, Gunilla och Göran Strömberg.
5. 27,5 poäng Folkhälsan 2 Stina Lindström, Brita Randström och Tove Wikström.
6. 26 poäng Karlssons Katarina, Göran, Ragna-Lise och Cay Karlsson.
7. 25.5 poäng Bibl.vännerna. Mikael Aminoff, Marianne de la Chapelle och Jan Andersson.
8 24,5 poäng Snappertuna Svante Lindholm, Holger Wikström och ?
9. 22 poäng Team Himberg Maria, Jonathan och Henrik Himberg.
Frågorna ställdes av HV 1.

Frågesport 16.4.2014

Åtta lag tävlade och HV:s andra lag. Hans Himberg, Gunilla och Göran Strömberg ställde frågorna.

1. 30.5 poäng Folkhälsan 1 Karita, Per och Jonas Lindgård
2. 25 poäng Lions Anders Kurman, John Söderström och K-J Wessberg.
3. 19,5 Team Himberg. Maria, Henrik och Jonathan Himberg
4. 19 poäng FBK. Guy Ranta, Eivor och Roger Lindström
5. 18.5 poäng HV 1. Ragna-Lise Karlsson, Fredrik Holmström och Bjarne Westerlund
6. 16 poäng Biblioteksföreningen Helen Aminoff-Karlsson och Cay Karlsson
7. 15 poäng Hem och Skola. Jenny Grabber och Marika Holmberg 
8. 14,5 poäng Folkhälsan 2. Stina Lindström, Tove Wikström och Camilla Hellbom
 

Frågesport 19.3.2014

Sju lag tävlade. Folkhälsans andra lag ställde frågorna.

Resultat:

1. 37 poäng Folkhälsan 1 Karita, Per och Jonas Lindgård.

2. 30 poäng Lions Anders Kurman, John Söderström och K-J Wessberg.

3. 29 poäng HV 1 Ragna-Lise Karlsson, Roger Lindroos och Bjarne Westerlund.

4. 27 poäng Bibliotekets vänner Helen Aminoff-Karlsson Cay och Jesper Karlsson.

5. 26 poäng FBK Anders Grönroos Eivor och Roger Lindström.

6. 23 poäng HV 2 Hans Himberg, Gunilla och Göran Strömberg.

7. 19,5 poäng Team Himberg Maria, Henrik och Jonatan Himberg.

Frågesport 19.2.2014.

Sju lag tävlade. Brandkåren ställde frågorna.

Resultat:

1. 33,5 poäng Folkhälsan 1 Karita,Per och Jonas Lindgård.

2. 33,0 poäng FBK Andreas Wessberg, Anders Grönroos och Fredrik Holmström.

3. 32,5 poäng Lions John Söderström, Anders Kurman och K-J Wessberg.

4. 32,0 poäng Team Himberg Maria, Jonathan och Henrik Himberg

5. 31,5 poäng HV2 Hans Himberg, Gunilla och Göran Strömberg.

6. 29,0 poäng HV1 Tanja Eriksson, Hans Lignell och Bjarne Westerlund

7. 27.5 poäng Biblioteks föreningen Helen Aminof-Karlsson, Cay Karlsson och Mikael Aminoff.

Frågesport 22.1.2014.

Sex lag svarade Hem och Skolas lag ställde frågorna.

Resultat:

1. 30 poäng Folkhälsan 1 Karita, per och Jonas Lindgård.

2. 25 poäng HV 1 Fredrik Holmström, Roger Lindroos och Bjarne Westerlund.

3. 22 poäng Lions John Söderström Katarina Karlsson och Anders Kurman.

4. 21,5 poäng Folkhälsan 2 Stina Lindström, Tove Wikströmoch Brita Randström.

5. 19,0 poäng HV 2 Gunilla och Göran Strömberg och Hans Himberg.

6 14,5 poäng Fbk  Anders Grönroos, Ken och Roger Lindström. 

Frågesport 20.11.2013.

Sex lag svarade Lions lag ställde frågorna.

Resultat:

1. 31 poäng Folkhälsan2 Stina Lindström, Brita Randström och Tove Wikström och Hembygdens Väl 1 Hans Lignell, Fredrik Holmström och Bjarne Westerlund.

3. 29 poäng  Hembygdens Väl 2 Hans Himberg, Gunilla och Göran Strömberg.

4. 27 poäng Biblioteks föreningen Marianne de la Chapelle, Jan Andersson och Mikael Aminoff.

5. 26 poäng Bromarf Rusthåll Helene Aminoff-Karlsson och Cay Karlsson.

6. 24,5 poäng Bromarf FBK Guy Ranta, Ken Lindström och Roger Lindström. 

 

Frågesport 16.10.2013.

Sju lag svarade och det åttonde Folkhälsans första lag ställde frågorna.

Resultat:

1. 31,5 poäng HV 2 Sabina Holmström, Hans Himberg och Göran Strömberg

2. 29,0 poäng Bibliotekets vänner Helen Aminoff-Karlsson, Marianne de la Chapelle och Mikael Aminoff och Folkhälsan 2 Stina Lindström, Brita Randström och Tove Wikström.

4. 25,5 poäng HV 1 Tanja Eriksson, Jan Andersson och Bjarne Westerlund.

5. 24,5 poäng Bromarf Lions Tomas Strandberg, Katarina Karlsson och K-J Wessberg.

6. 18,5 poäng Bromarf FBK Guy Ranta Ken Lindström och Roger Lindström.

7. 18 poäng Bönderna Maria, Jonathan och Henrik Himberg.

 

April månads frågesport 17.4.2013.Åtta lag med denna gång, det är bra. Höga poäng, Folkhälsan i en klass för sig.

Och här resultatet:

1.   36 p.   Folkhälsan 1  
2.   35 p.   Folkhälsan 2

3.   32 p.    HV1
4.   31,5 p. HV2
5.   30 p.    Festkommittén
6.   29 p.    Hem&Skola

6.   29 p.    Lions
7.   23,5 p  FBK

Bromarf biblioteks vänner ställde frågorna.

 

Mars månads frågesport 13.3.2013.

Åtta lag deltog det nionde ställde frågorna. 28 personer hade sökt sig till HV denna mars kväll. Det är mycket bra.

1.34,5 poäng HV1 Fredrik Holmström, RogerLindroos och Bjarne Westerlund.

2. 33,5 poäng Lions John Söderström, K-J Wessberg och Anders Kurman.

3. 32,5 poäng Folkhälsan1 Maj-Britt Malmén, Karita och Per Lindgård.

4. 31,5 poäng HV2 Hans Himberg Gunilla och Göran Strömberg.

5. 29,5 poäng Folkhälsan2 Tove Wikström, Stina Lindström och Brita Randström.

6. 28,5 poäng FBK Guy Ranta, Ken och Roger Lindström.

7. 28,0 poäng Bromarf Biblioteks vänner Helen Aminoff-Karlsson, Mikael Aminoff, Pia och Henrik von Koskull.

8. 21,0 poäng Hem och Skola Jenny Grabber, Nicolina Berg och Maria Berg.

Festkommitén Maria och Henrik Himberg, Sara och Markus Randström och Teemu Kytöpuro ställde frågorna.

Följande frågesport 17.4.2013.

 

Februari månads frågesport 13.2.2013

Sju lag deltog och det åttonde ställde frågorna.

1. 23.5 poäng Folkhälsan1 Karita, Per och Jonas Lindgård.

2. 21.0 poäng Folkhälsan2 Stina Lindström, Tove Wikström och Brita Randström.

3. 20,5 poäng Lions K-J Wessberg, John Söderström och Anders Kurman.

4. 19,0 poäng HV2 Hans Himberg, Gunilla och Göran Strömberg.

5. 18,0 poäng Festkommittén Sara Randström, Maria och Henrik Himberg.

6. 16,5 poäng FBK Ken och Roger Lindström

7. 15,5 poäng HemoSkola Jenny Grabber, Ann-Charlotte Fromholtz och Teemu Kytöpuro.

Alldeles för svåra frågor ställde Fredrik Holmström, Roger Lindroos och Bjarne Westerlund från lag HV1.

 

Årets första frågesport 16.1.2013


Sju lag ställde upp och det åttonde Hembygdens Väl 2 ställde frågorna.

1. 34 poäng Folkhälsan1 - Karita, Per och Jonas Lindgård.

2. 26,5 poäng Lions - Helen Aminoff, Anders Kurman och K-J Wessberg.

3. 23 poäng FBK - Guy Ranta, Kim och Roger Lindström.

4. 22,5 poäng Folkhälsan2 - Stina Lindström, Brita Randström och Tove Wikström.

                       HV 1 - Fredrik Holmström, Roger Lindroos och Bjarne Westerlund.

6. 21 poäng Hem och Skola - Jenni Grabber, Maria och Henrik Himberg.

7. 19 poäng Biblioteksvännerna - Marianne de la Chapelle, Jan Andersson och Mikael Aminoff,

Frågeställarna var Hans Himberg, Gunilla och Göran Strömberg.

Vi ses igen 13.2.2013 klo 19:15

 

Frågesport på HV 21.11.2012.


Åtta lag svarade och ett ställde frågorna. Det är väldigt roligt att så många ställer upp, men flere ryms nog med om det finns intresse.
Resultat:
1. 27 poäng. Festkommittén - Maria och Henrik Himberg, Sara Randström.
2. 26 poäng. Folkhälsan1 - Karita, Per och Jonas Lindgård.

3. 23 poäng. Lions - Anders Kurman, K-J Wessberg, John Söderström.
4. 22 poäng. Hem och Skola - Ann-Charlotte Fromholtz, Jenni Grabber, Teemu Kytöpuro.
5. 21 poäng. FBK - Guy Ranta, Ken och Roger Lindström.
                     HV1 - Fredrik Holmström, Roger Lindroos, Bjarne Westerlund.
7. 20 poäng Bibl.vänner. - Marianne de la Chapelle, Jan Andersson, Mikael Aminoff.
8. 19 poäng HV2 - Gunilla och Göran Strömberg, Hans Himberg.
Folkhälsan2 - Brita Randström, Tove Wikström, Stina Lindström ställde 15 frågor som gav max. 45 poäng.
Tack alla som var med Vi ses igen 16.1.2013!!

Frågesport på HV 17.10.2012.


Hela åtta lag ställde upp i frågesporten på HV. Det är fint tack skall Ni ha alla som kom. Frågorna ställdes denna gång av FBK.
1. Folkhälsan 1-lag 30,0 poäng.
Maj-Britt Malmén, Karita och Per Lindgård.
2. Lions 27,0 poäng.
Anders Kurman, John Söderström och K-J Wessberg.

3. HV 1-lag 26,5 poäng.

Fredrik Holmström, Roger Lindström och Bjarne Westerlund.
 

 

Resultat från frågesporten 29.2.2012.

1. 30 poäng Folkhälsan 1. Karita, Per och Jonas Lindgård. 
2. 23,5 poäng Lappvik uf 2.                                                   
3. 23 poäng Lappvik uf 1.
4. 22,5 poäng Bromarf Lions. Anders Kurman, Katarina Karlsson och K-J Wessberg.
5. 22 poäng Tenala uf.
6. 21,5 poäng HV 1. Roger Lindroos, Fredrik Holmström och Bjarne Westerlund.
7. 21 poäng HV 2. Sabina Holmström, Hans Himberg och Göran Strömberg.
8. 16 poäng Bromarf västra Fiskargille. Anita Schrey, Svante Helenius och Hans Blomqvist.
9. 13,5 poäng Folkhälsan 2. Stina Lindström, Brita Randström och Tove Wikström.
10. 12 poäng Bromarf FBK. Guy Ranta, Ken och Roger Lindström.
11. 10 poäng Festkommitteen. Anna Grönlund, Sara Randström och Maria Himberg
  Bromarf Biblioteksvänner hade sammanställt frågorna.

Resultat från frågesporten 18.1.2012.
1. 34,5poäng Folkhälsan 1. Karita,Per och Jonas Lindgård.
2. 32,5 poäng HV 2. Maria,Henrik och Hans Himberg.
3. 31,5 poäng Wättlax byaråd. Karin Blomqvist, Helen Aminoff-Karlsson och Cay Karlsson.
4. 28,0 poäng Festkommittén. Sara Randström, Anna Grönlund och Teemu Kytöpuro.
5. 27,5 poäng HV1. Marianne de la Chapelle, Jan Andersson och Bjarne Westerlund.
6. 27,0 poäng Folkhälsan 2. Stina Lindström, Brita Randström och Tove Wikström.
7. 26,0 poäng Bromarf Lions. K-J Wessberg, John Söderström och Anders Kurman.
Frågorna ställde Bromarf Västra Fiskargille. Hans Blomqvist, Svante Helenius och Anita Schrey.
Nästa gång samlas Vi till frågesport 29.2.2012 klo 19:15. Lag från Tenala UF och Lappvik UF inbjudna.

Resultat från frågesporten 16.11.2011.

1. 29,5 poäng. Folkhälsan 1. Karita, Per och Jonas Lindgård.
2. 26,5 poäng. Hembygdens Väl 2. Sabina Holmström, Hans Himberg och Göran Strömberg.
3. 25,0 poäng. Bromarf Lions. Katarina Karlsson, K-J Wessberg och Tomas Strandberg.
4. 22,5 poäng. Folkhälsan 2. Stina Lindström, Tove Wikström och Brita Randström.
5. 21,5 poäng. Bromarf Biblioteks vänner. Marianne de la Chapelle, Jan Anderssonoch Mikael Aminoff och Wättlax Byaråd.Helen Aminoff-Karlsson, Karin Blomqvist och Bjarne Ekebom.
7. Bromarf FBK. Eivor och Roger Lindström, Guy Ranta.

Frågorna ställda av Hembygdens Väl 1. Roger och Rickard Lindroos, Fred Holmström och Bjarne Westerlund.
Nästa frågesport 18.1.2012 klo 19:15. Bromarf västra fiskargille ställer frågorna.Resultat från frågesporten 16.10.2011.

1. 30,5 poäng. Folkhälsan 1.  Karita, Per och Jonas Lindgård.
2. 29,0 poäng. Folkhälsan 2.  Brita Randström, Stina Lindström och Tove Wikström och Bromarv bibliotekets vänner. Marianne de la Chapelle, Helen Aminoff-Karlsson, Mikael Aminoff och Jan Andersson.
4. 26,0 poäng. Bromarf Lions.  Katarina Karlsson, K-J Wessberg och Tomas Strandberg.
5. 25,5 poäng. Bromarf västra fiskargille  Anita Schrey, Svante Helenius och Hans Blomqvist
6. 25,0 poäng. Hembygdens Väl 1.  Rickhard Lindroos, Kaj Holmqvist och Bjarne Westerlund.
7. 21,5 poäng. Wättlax byaråd  1.  Karin Blomqvist, Cay Karlsson och Bjarne Ekebom och Bromarf FBK. Eivor och Roger Lindström.
9. 13,5 poäng. Wättlax byaråd 2. Clary-Ann Ekebom, Lis-Mari Nyman och Harald Udd.
Frågorna ställdes av Hembygdens Väl 2. Hans Himberg, Gunilla och Göran Strömberg.
Frågesport följande gång 16.11.2011 klo 19:15. Hembygdens Väl 1. ställer frågorna.
 

Frågesport 16.3.2011.
Frågeställare FBK Guy Ranta, Eivor och Roger LIndström.
Resultat:
1. Folkhälsan 1. Maj-Britt Malmen, Karita och Per LIndgård 34 poäng.
2. Lions Karl-Johan Wessberg, Katarina och Göran Karlsson 28,5 poäng.
3. FBK Anders Grönroos, Teemu Kytöpuro och Roger Rehn samt Folkhälsan 2 Brita Randström, Stina Lindström och Tove Wikström 26 poäng.
5. Biblioteketets vänner Geddina Gestrin, Helen Aminoff-Karlsson och Mikael Aminoff samt HV 1 Fred Holmström, Rickard Lindroos och Bjarne Westerlund 25 poäng.
7. HV 2 Hans Himberg, Gunilla och Göran Strömberg 24,5 poäng.
8. Wättlax byaråd Karin Blomqvist och Cay Karlsson 24 poäng.
9 Fiskargillet Anita Schrey, Svante Helenius och Hans Blomqvist 22,5 poäng.

Frågesport 16.2.2011.
Frågeställare Lions lag Marianne Strandberg, Karl-Johan Wessberg och Anders Kurman.
Resultat:
1. Folkhälsan 1. Karita, Per och Jonas Lindgård 30,5 poäng.
2. HV 2. Hans Himberg, Gunilla och Göran Strömberg 30,0 poäng.
3. HV 1. Fredrik Holmström, Roger och Richard Lindroos, Bjarne Westerlund.
4. Folkhälsan 2. Stina Lindström, Brita Randström och Tove Wikström 24,5 poäng.
5. Fiskargillet. Anita Schrey, Svante Helenius och Hans Blomqvist 23,5 poäng.
6. Fbk. Guy Ranta, Eivor och Roger Lindström 23,0 poäng.

Frågesport 19.01.2011
Knepiga frågor hade Karita, Jonas och Per Lindgård gjort.
Resultat:
1.HV1 Roger o Richard Lindroos, Fred Holmström och Bjarne Westerlund 27,5 poäng.
2. HV2 Gunilla o Göran Strömberg och Hans Himberg 25,0 poäng.
3. Fiskargillet Anita Schrey, Hans Blomqvist och Svante Helenius 23,0 poäng.
4. Lions Katarina Karlsson och John Söderström 21,5 poäng.
5. Folkhälsan2 Brita Randström, Stina Lindström och Tove Wikström 20,5 poäng.
6.FBK Guy Ranta, Roger Lindström och Anders Grönroos 19,0 poäng.

Frågesport 17.11.2010.
Frågorna hade HV1 Fred Holmström, Roger och Rikard Lindroos samt Bjarne Westerlund knåpat ihop.
Resultat:
1. Folkhälsan1 Karita,Per och Jonas Lindgård 30,0 poäng.
2. Bromarv västra fiskargille Anita Schrey,Hans Blomqvist och Svante Helenius 24,0 poäng.
3. Folkhälsan2 Tove Wikström,Stina Lindström och Brita Randström 23,0 poäng.
4. HV2 Gunilla och Göran Strömberg, Hans Himberg 22,0 poäng.
5. Fbk Eivor och Roger Lindström, Guy Ranta 19,0 poäng.
6. Lions Katarina Karlsson, Marianne Strandberg och Karl-Johan Wessberg 15,5 poäng.
Av de inbjudna lagen hade Tenala Uf kvällens högsta poäng med 32,5 poäng, Lappvik 1 29,5 och Lappvik2 15,0 poäng.

FRÅGESPORT 21.10.2010.
Fiskarenas  lag var i tur att ställa övriga lag på hal is. Christina och Hasse Blomqvist samt Svante Helenius lyckades väl.
Resultat:
1. 32,5 poäng - HV 1 Fredrik Holmström,Roger Lindroos, Richard Lindroos och Bjarne Westerlund.
2. 31,5 poäng - Folkhälsan 1 Karita och Per Lindgård, Maj-Britt Malmen.
3. 29,0 poäng - Folkhälsan 2 Stina Lindström, Tove Wikström och Eva Sjöholm.
4. 25,0 poäng - Bromarf Lions Anders Kurman, Marianne Strandberg, Jarl Österman och Uolevi Salminen.
5. 23,5 poäng - FBK Eivor och Roger Lindström, Guy Ranta.
6. 23,0 poäng - HV 2 Gunilla och Göran Strömberg, Hans Himberg.

 


FRÅGESPORT 21.4.2010.
Av olika orsaker fanns endast fyra tävlande lag på plats denna gång. HV 2 Göran och Gunilla Strömberg och Hasse Himberg hade sammanställt utslagsgivande frågor.
Folkhälsan 1 med Karita och Per Lindgård samt Majbritt Malmen i laget vann med 35 poäng.
Tvåa FBK Eivor  och Roger Lindström och Guy Ranta 31 poäng.
Trea Fiskarna Stina och Hasse Blomqvist och Svante Helenius 26 poäng.
Fyra HV 1 Fredrik Holmström, Roger Lindroos, Rickard Lindroos, Bjarne Westerlund 24 poäng.


  FRÅGESPORT 24.3.2010.
    Denna onsdags kväll ställde 8 lag upp vilket är mycket fint på en liten ort som Bromarf ändå är. Frågorna var denna gång sammanställda av Folkhälsan lag 2, Stina Lindström, Tove Wikström och Brita Randström. Inga lätta frågor denna gång.
Segrare: Folkhälsan lag 1 - Karita, Per och Jonas Lindgård. 32,5 poäng.
Tvåa: Hembygdens Väl 1 - Fredrik Holmström, Roger Lindroos och Bjarne Westerlund 28,5 poäng.
Trea: Bromarf FBK - Eivor och Roger Lindström samt Teemu Kytöpuro 25,0 poäng.
Fyra: HV 2 - Hans Himberg, Gunilla och Göran Strömberg 24,5 poäng.
Femma: Fiskargillet - Anita Schrey, Hasse Blomqvist och Svante Helenius 23,0 poäng.
Sexa: Tenala-Bromarv Lions - Katarina och Göran Karlsson 21,5 poäng.
Sjua: Bromarf biblioteksvänner - Helen Aminoff-Karlsson, Maila Kytöpuro och Brita Koivisto 20,0 poäng.
Åtta: Bromarf-Pojkarna - Kaj Holmqvist, Hasse Lignell och Rickard Lindroos 17,5 poäng.